free html templates

Title with Solid Background Color

By John Smith posted July 20, 2016

Åbning 1 i farve 12-21 HP
Åbning 1 Klør

(kunstig melding) skal aleteres og altid besvares

  

 

 

Åbners 1 melding:

 

Generelle regler for 2. melding:

 

 

 

 

 

1. Jævn

Bemærk:
15-17 jævne uden major-5-farve åbner 1ut
18-19 jævne uden major5-farve åbner med 2ru
20-21 jævne Åbner med 2ut

 

1 UT 12-14 jævne uden 5-farve i major

 

 

 

 

2. Enfarvet


12-21 med 6+ klør ej andre 4+-farver og ej jævn.

 

Lille: 12-14. Melder som regel 2kl i 2. melding
Mellem: 15-17. Melder 3kl i 2.melding
Stor: 18-21. Melder som regel 2ut i 2. melding.

 

 

 

 

3: Tofarvet

12-21 med 5+klør og 4-farve i en anden farve.

 

Lille 12-14 melder som regel 4-farven i 2. melding hvis det kan gøres på 1-trækket. Undtagelser hvis det er revers hvor du melder 2kl. Evt. støtter du makker til 2-træk.

Mellem 15-17 melder 4-farven i 2. melding.
Evt. støttes til 3-træk.

Stor 18-21 springer i 4-farven, evt. støttes til 4-træk.

 

 

 

 

4: Trefarvet
12-21 med 4414 fordeling (singleton i ruder)

 

Lille 12-14 Hp
Melder 1hj på 1ru, støtter til 2(3)Major og melder 2kl på 1ut.

Mellem 15-17 Hp
Melder 1hj på 1ru, støtter til 3Major og melder 3kl på 1ut.

Stor 18-21 Hp
Melder 2hj på 1ru, støtter til 4Major og melder 2hj på 1ut.

 

 


Generelle regler for 2. melding:


1. Jævne:


Med 12-14 jævne melder du enkeltstøtte med 4-farve og ellers 1ut.


2. Enfarvet:


Med 6+Klør uden andre farver melder du 2 Klør med 12-14, 3 Klør med 15-17 og 2ut med 18-21.


3. Tofarvet:


hvis din anden farve er revers. Med 18-21 springer du i den anden farve eller reverserer (15-21).

4414 med (singleton i ruder)


Med 4414 melder du 1 Hjerter med 12-17 efter 1 Ruder og 2 Hjerter med 18-21.

Ellers støtter du makkers farve på passende niveau.


Med 5+ Klør og en anden 4-farve (tofarvet)melder du typisk den anden farve, dog genmeldes 2 Klør med 12-14

Efter 1ut melder du 2 Klør med 12-14.Åbning 1 i farve 12-21 HP
Åbning 1 Ruder

Beskrivelse af de hænder som Åbning 1ru kan være:

 

 

1 Enfarvet: 


12-21 med 6+ru uden andre 4-farver.

 

Lille 12-14
Mellem 15-17
Stor 18-21

 

 

 

 

2. tofarvet: 


12-21 med 5+ru og 4-farve i en anden farve

(evt 5-farve i klør).

 

Lille 12-14
Mellem 15-17
Stor 18-21

 

 

 

 

3: 4441: 


12-21 fordelingerne 4441 med (singleton i Klør)

 

Lille 12-14
Mellem 15-17
Stor 18-21

 

 


Bemærk at åbning 1 ruder er naturlig med mindst 4-farve, som regel 5-farve, aldrig en jævn hånd.

Svar på åbning 1 ruder:

  

 

 

1 Hjerter (rundekrav

 

 

1: 6-12 hp 4+ hjerter evt. længere klør

2: 6+ hp 4 hjerter efter 4 farve nedefra princippet

 

 

 

 

1 spar: (rundekrav)

 

 

1: 6-12 hp 4+ spar evt. længere kl.

2: 6+ hp, 4+ spar efter 4-farver fra neden princippet.

 

 

 

 

1 ut: (ej krav)

 

 

6-10 hp 4+ klør ej 4+-farve i i andre farver.

 

 

 

 

2 ruder: ( ej krav)

 

 

6-10 hp 4+ ruder ej 4-farve i major.

 

 

 

 

2 hjerter/spar: (ej krav)

 

 

6-farve ca 4-8 HP (Weak jump shift)

 

 

 

 

3 Klør (udgangskrav)

 

 

13+ hp 4+ Ruder ej 4-farve i major.

 

 

 

 

3 Ruder (ej krav)

 

 

11-12 hp ej 4-farve i major

 

 

 

 

2 Klør (rundekrav)

 

 

10+hp uden major eller 13+hp med
5+Klør og 4-farve i major. 2ut næste runde er krav.

 

 

 

 

2 UT

 

 

11-12 naturlig uden major.

 

 

 

 

3 UT

 

 

13-15 naturlig. Ikke 4-farve i major.

 

 

 

 

4 ruder:  

 

 

Spær med midst 5 farve i Ruder

 

 

Åbning 1 i farve 12-21 HP
Åbning 1 Hjerter/Spar

  

 

 

1 Hjerter/Spar

 

12-21 Hp 5+ Hjerter

 

 

 

 

 

2 Hjerter/Spar

 

04-10 Hp 6+ Hjerter undre 7 Hp 3 Hp i Hjerter

 

 

 

 

 

3 Hjerter/Spar

 

Under 10 Hp 7+ Hjerter